ייעוץ כללי:

מהם תנאים סוציאליים?
התנאים הסוציאליים :תוכניות פנסיוניות המשולמות מרכיבי השכר המיועדות לבטוח וחיסכון. כולל: פנסיות, בטוחי מנהלים, קופות גמל בנקאיות , קופות פיצויים וקרנות השתלמות.

בדיקה וייעוץ על תוכניות פנסיוניות:
התנאים הסוציאליים (המהווים את קרן ההון הגדולה ביותר שצובר עובד בחייו) משווקים ע"י גופים מסחריים אינטרסנטים באמצעות שיווק אגרסיבי. חברת רול עוסקת בייעוץ בלבד. שכרה של חברת רול הנקוב מראש מאפשר לה להתאים את התוכנית הפנסיונית הטובה ביותר לכל עובד ועובד. חברת רול תבדוק עבורכם את התוכניות הפנסיוניות הקיימות ותמליץ לכם איזה תוכנית היא המתאימה לכם ביותר. חברת רול תשפר את התוכנית הקיימת, בהתחשב ב: שיקולי מס, ותמהיל כיסויים בטוחיים שיתנו את התמורה הגבוהה ביותר במקרי מוות, נכות ופרישה.

קופות פיצויים:
חוק פיצויי פיטורין מחייב את המעביד לשלם פיצויי פיטורין לעובד שפוטר ממקום עבודתו. החוק קובע שפיצויי הפיטורין שמגיעים לעובד הם משכורת אחרונה רגילה לכל שנת עבודה. צבירת הפיצויים באה לידי ביטוי במאזני החברה מול חבות הפיצויים של המעביד. חברת רול תייעץ לכם כיצד ניתן להקטין את חבות הפיצויים, בצורה חוקית. חברת רול תייעץ לכם היכן כדאי להשקיע את כספי הפיצויים, בצורה שתניב את התפוקה הגבוהה ביותר.

כפיפות לצווי הרחבה והסכמים קיבוציים:
במשק הישראלי, קיימים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה רבים ומגוונים. לא תמיד המעבידים/העובדים מודעים לכפיפות להסכמים אלה. חלק מההסכמים ניתן לשנות ולשפר. חברת רול תבדוק עבורכם את כפיפות הארגון להסכמים קיבוציים, ותבדוק אפשרויות לשיפור ההסכמים הקיימים, תוך ניהול מו"מ מול הגורמים המתאימים. חברת רול תבדוק אם אתם עומדים בדרישות ההסכמים, כדי להגן עליכם מפני תביעה משפטית.

בטוח אובדן כושר עבודה:
אחד המוצרים המגוונים ביותר בשוק הפנסיוני הוא הבטוח לאובדן כושר חברת רול מעורה במוצרי כל ספקי הבטוח הפנסיוני, ומכירה את מגוון המוצרים, תוכל לייעץ לכם איזה כיסוי הוא ההולם ביותר עבורכם באיכות ובעלות כספית רצויה.

פתרונות מיסוי:
חוק ההסדרים שנכנס לתוקפו ב 1/1/2000 מסמן מגמה חדשה בהתייחסות האוצר לתוכניות הפנסיוניות. כללי המיסוי חלים בהפקדות השוטפות לקופות ובמשיכות מהקופות. חברת רול תייעץ לכם באופן האובייקטיבי ביותר כיצד להימנע או להקטין את תשלום המס למינימום ההכרחי.

בטוחי בריאות:
מצבה של הרפואה בישראל, בכפוף לסל הבריאות המשתנה מעת לעת, יצר צורך בהשלמת הכיסוי הבטוחי באופן פרטי. לחברת רול הידע והנסיון בעריכת מכרזים בין ספקי הבטוחים המשלימים. אנו נערוך עבורכם מכרז ונשיג את ההטבות הטובות ביותר לארגון.