חברת רול ייעוץ פנסיוני בע"מ שואפת למתן שירות מקצועי, אמין, אובייקטיבי, זמין וברמה הגבוהה ביותר – לכל לקוחותיה.שירות מקצועי, אמין, אובייקטיבי וזמין.
לנהוג עם לקוחותינו בהגינות ובכבוד, ולכבד את פרטיותם.
אופן קבלת השירות:
ניתן ליצור עמנו קשר באחד מאמצעי הקשר (טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, פונקציית "צור קשר" באתר האינטרנט שלנו), שפרטיהם מופיעים באתר האינטרנט שלנו. פגישות – בתיאום מראש בלבד.
לקוח המבקש לתאם פגישה או לשוחח עמנו, ייענה בתוך פרק זמן סביר ממועד הפניה, ובכל מקרה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 7 ימי עסקים ממועד קבלת פניה כזו.
לקוח המבקש מענה מקצועי, יקבל מרול ייעוץ פנסיוני בע"מ מענה ראשוני, ברור ומנומק ככל שניתן, בתוך פרק זמן סביר ממועד הפניה. בכל מקרה, מענה ראשוני כאמור יינתן בתוך פרק זמן שלא יעלה על 2 ימי עסקים ממועד קבלת פניה כזו.