ייעוץ פנסיוני לארגון

ייעוץ פנסיוני

פרטי התקשרות

shiran@roll-us.co.il
טל: 03-7514878
052-3255925
פקס: 03-7513122
רחוב דרך מנחם בגין 82 קומה 2,
תל אביב 6971072

נושאי ייעוץ פנסיוני לארגון

כללי

בין אם הארגון שלך קטן או גדול, יש לנו את הידע והיכולת לקדם נושא זה בארגון שלכם.

חברת "רול" חיה ונושמת את התחום הפנסיוני 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע 365 ימים בשנה !

מומחה רב תחומי ינתח את התחום הפנסיוני בארגון שלך ואת התחרות בשוק בו אנו פועלים ויתפור עבורך חליפה מדויקת התואמת את הצרכים והתפיסה של הארגון אותו אתם מנהלים.

במילים פשוטות אופטימיזציה לארגון ולעובדיו.
ייעוץ מבוסס מידע – ייעוץ חכם .
על סמך ניסיוננו ניתן לתפור חבילת ייעוץ חכמה ואפקטיבית מעין כמוה.

התקציב לתנאים סוציאליים מהווה את ההוצאה השניה בגודלה לאירגון, אחרי משכורות.

ניתן להשתמש בתנאים הסוציאליים ככלי ניהולי ותמריץ חיובי לעובדי הארגון.

חשוב להדגיש כי הנושא הוא ייעוץ בלבד, להבדיל משירות של ייעוץ הכולל מכירה ותפעול של מערכות תנאים סוציאליים.

הגדרה של תנאים סוציאליים כוללת: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, ביטוחי חיים ובריאות, קופות גמל וקרנות השתלמות.

מטרת הייעוץ: לקרב לאופטימום את המוצר והשירות בתחום התנאים הסוציאליים.

אנו מאמינים, על סמך ניסיון מוכח, כי שיטת "רול" עוזרת ללקוח להשיג תוצאות מרביות. שיטת "רול" נסמכת על שלושה שלבים עוקבים : שלב האבחון. כולל אפיון צרכיו הייחודיים של הלקוח, במקביל לבחינת התוכניות בבעלותו ולאפשרויות העומדות בפניו. שלב בניית תכנון אסטרטגי. כולל זיהוי והערכה של חלופות שונות בהתבסס על תוצאות האבחון. שלב זה כולל הכוונה למפרט מוצר ומפרט שירות אופטימליים. שלב הבקרה. כולל בדיקה של יישום התוכניות ומערכי השירות אשר התוו בשלב התכנון. שיטת "רול" דוגלת בתהליך ייעוץ שאינו מוטה וללא משוא פנים. זו הסיבה כי "רול ייעוץ פנסיוני בע"מ", עוסקת באספקת שירותי ייעוץ בלבד ואינה משווקת מוצרי ביטוח פנסיוני כלשהם.

הסיבות המפרטות את הצורך לבחינת המצב הקיים

הסיבות הבאות מפרטות את הצורך לבחינה מחודשת של נושא התנאים הסוציאליים ( ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל בנקאיות וקרנות השתלמות) :

1. חוק ההסדרים משנת 2000 כמו השינויים בתוכניות קצבה בחברות הביטוח מיוני 2001 ,שינוי תקנות קופות גמל מחודש מרץ 2003 והשינויים האחרונים במפת הביטוח והפנסיה מחודש ינואר 2004 . כל אלה יצרו סדר חדש בהסדרים הפנסיונים בישראל. יש לתת ביטוי לשינויים אלו בהסדרים הפנסיונים של עובדי החברה.

2. חוק החברות החדש משנת 2000 החמיר עם האחריות האישית של נושא המשרה בחברה בנוגע לניהול התנאים הסוציאליים של עובדי החברה.

3. מעורבותו של העובד בקבלת החלטות בתוכן תיקו הסוציאלי, גדלה בשנים האחרונות. יש לאפשר לעובד להביא לידי ביטוי את הצרכים האישיים כמו את העדפותיו.

חשיבות הייעוץ לארגון

הקף התקציב – התקציב המופנה לתנאים סוציאליים מהווה, פעמים רבות, את ההוצאה השנייה בגודלה בארגון, אחרי תשלום המשכורות. עובדה זו כשלעצמה מחייבת את בדיקת המציאות בארגון.האם התקציב המופנה לנושא נפרע בהתאמה להנחיות הארגון ? האם קיימת התאמה ברמת הפרט? האם חלוקת ההפרשות בתוך התיק הפנסיוני נפרעת על פי הרצוי ?סכומי הכיסוי בתיק הפנסיוני הנם תוצאה של גובה התשלום והאופן בו הוא נפרע בתוכניות.שיבוש בפירעון משפיע על סכומי הכיסוי למבוטח.

הבט מוסרי– אחריות לגורלו וגורל משפחתו של העובד בנסיבות מוות ואובדן כושר עבודה.האם העובדים מכוסים ברמה נאותה לפי תפיסת הארגון ? האם התוכנית, בה מופקדים התשלומים, מניבה תוצאה אופטימלית עבור העובד?

הבט חוקי– מתוקף כפיפות להסכם קיבוצי/ צו הרחבה , חתימה על הסכם עובד/ מעביד (סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.מהי מחויבות הארגון? האם מיושמת הלכה למעשה?

אחריות הארגון – לעתים, האחריות לתחום מתגלגלת בין שתי מחלקות: כספים ומשאבי אנוש.קורה ובשל עומס עבודה, נושאים בתחום נמצאים מטופלים שלא כיאות.

תחרות– האם הארגון והעובדים נהנים מיתרונות הנובעים מהתחרות המתנהלת בשוק התנאים הסוציאליים.

ידע מקצועי– נושא התנאים הסוציאליים הנו מורכב ודורש מומחיות בתחומים שונים: דיני עבודה, מיסוי, מוצרי ביטוח ופנסיה. בעל תפקיד, מוכשר ובקיא ככל שיהיה, יתקשה להדביק את הדינמיות בענף הפנסיוני. מצב זה יוצר צורך בתמיכה מקצועית לארגון ולעובדיו במטרה לקבל החלטות נכונות.

מטרת הסוכן– להרוויח מניהול התיק הפנסיוני.מעלה את השאלה מהו מקור רווחיו? מהו הביטוי לכך בתוכניות העובדים ?מהן האלטרנטיבות העומדות בפני הארגון?

מעורבות העובד– יש לאפשר לעובד לשקף בתוכנית את צרכיו האישיים ואת העדפותיו. העובד של היום כבר אינו "רדום" ובקיא יותר בתחום.

מטרות הייעוץ

הנחת יסוד – ללא חריגה תקציבית מההפרשה השוטפת הנוכחית לתנאים סוציאליים.

מטרת העל – לקרב לאופטימום את המוצר והשירות.
הקטנת הוצאות.
השגת הטבות ותנאים מסחריים מרביים עבור הארגון והעובדים, כולל התחייבות הקופות לתנאים אלו.
שיפור רווחת העובד באמצעות שיפור התיק הקיים.
יצירת מחויבות מצד הספק לכללי עבודה מוסכמים ורמת שירות גבוהה לארגון ולעובדים. שליטה מרבית של הארגון.
יצירת אמון במשווק ובמוצרים.
מענה להתלבטויות בארגון ולפניות מכל גורם שהוא בתחום התנאים הסוציאליים.

כל זאת בעזרת גורם מקצועי בלתי תלוי.

מי מפיק תועלת מהייעוץ

מנהל הכספים: המופקד על התקציב המופנה לתנאים סוציאליים.

מנהל רווחה,מנהל משאבי אנוש: אשר נדרש למתן תשובות לשאלות המוצגות על ידי העובדים או ההנהלה.

העובד: עבורו זוהי, בדרך כלל, קרן ההון הגדולה ביותר שיצבור בחייו.

סוכן הביטוח: אשר פעילותו תנותב למסגרת מוסכמת.

דילוג לתוכן